Alejandro Vidal

Palma de Mallorca, 1972

Viu i treballa a Berlín

 

 

Les fotografies i videos d´Alejandro Vidal escenifiquen, teatralitzen i fan visibles gestos i actes comuns en les societats contemporànies; els codis utilitzats en els ritus d´oci col·lectiu o en les relacions laborals són objecte d´una detallada anàlisi.

 

Anàlisi que no està exempt d´un cert pathos. L´espectador que se situa enfront dels seus treballs pot reconèixer iconografies que es vinculen a certes tribus urbanes o que tant poden al·ludir a la música punk com a la cultura de clubs, entre d´altres.

 

Vidal deconstrueix en aquestes imatges els patrons que conformen un llenguatge omnipresent en els mitjans de comunicació per a destil·lar els signes de violència implícita.