Ferran Garcia Sevilla

Mallorca, 1949

Viu i treballa a Barcelona

 

 

Els inicis de la seva carrera artística es van situar en l’escena de l’art conceptual català més provocatiu i contestatari. A partir de 1978 desenvolupa una obra pictòrica de caràcter primitiu i abstracte on s’aprecia la influència de Miró, en el seu automatisme i en la utilització de signes i/o objectes surant en superfícies planes.

 

L’evolució de la seva obra l’ha dut a incorporar múltiples elements i llenguatges procedents de diverses cultures, actuant com un col·leccionista d’imatges, que sol extreure dels seus viatges al Pròxim Orient.

 

En els últims treballs de Garcia Sevilla es fa palès una major síntesi i major economia del seu llenguatge pictòric, que es tradueix en un ús recurrent d’un nombre reduït de signes que ocupen i creen espai en la pintura.