Perejaume

Tres

12/11/2022 - 24/01/2023
 • Perejaume
 • Tres. Perejaume
 • Tres. Perejaume
 • Tres. Perejaume
 • Perejaume
 • Perejaume
 • Perejaume
 • Tres. Perejaume
 • Perejaume
 • Tres. Perejaume
 • Perejaume
 • Perejaume
 • Perejaume

Anatomies de pedra, de fusta. Iconicitat per entre les columnes del bosc. Forestacions, reforestacions d’imatges com animals vivents. Arbres que treballen la fusta. Arbres visionaris, icones: entretalladures d’un imaginari criat per la mateixa botànica que l’engreixa. Boscos amb el somriure de l’escultura arcaica. Pedres engrunades sobre les pedres. Homes que es fan terra i arbres que es fan home. Figures reverdides d’una majestat inacabable. I tres obres, aquestes: Pedra, Quatre columnes i Un capitell, disposades a emboscar-s’hi. Només tres obres perquè les obres ja no són indiferents a la quantitat, ja no.