Alicia Kopf

Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Alicia Kopf Speculative Intimacy, 2019 Speculative Intimacy, 2019 Speculative Intimacy, 2019 Speculative Intimacy, 2019 Speculative Intimacy, 2019 New Star Created from Black Hole Repelled Matter Can Create New Stars, 2019 GRB 060614 White Hole Event Horizon Telescope observation, Center of the galaxy M87 April 10, 2019 Control and Collapse (Remains of St. Francis Dam, L.A.,1928), 2016 Godafoss (God´s waterfall), 2016 Waterfall Chasers. Skógafoss, 2016 Waterfall Chasers. Skógafoss #1, 2016 Confluències Glacial Motion after Ice Age, 2011-2015 Conquest of the white cube, 2014 Conquest Drawings (Not satisfaction of...), 2014 Conquest Drawings (Sufficient internal resources in a hostile environment), 2014 Conquest Drawings (Climbing first, rolling after), 2014 Conquest Drawings (Tired explorer’s peak), 2014 Conquest Drawings, 2014 Conquest drawings, 2013 Seal sounds under the floor, 2013 Endurance, 2013 Endurance, 2013

Girona, 1982

Viu i treballa a Barcelona

 

 

A partir de l’exercici del dibuix i l’escriptura, Alicia Kopf reflexiona entorn de temàtiques aparentment individuals que han esdevingut preocupacions generacionals.

 

La dimensió expressiva de la seva obra es vincula a la seva formació en Belles Arts i en Literatura Comparada, formació que li permet acostar-se a temes tan diversos com la precarietat de l’habitatge o l’èpica de les exploracions polars des d’una posició que combina admiració i distància irònica.

 

L’obra d’Alicia Kopf parteix d’una metàfora, que li permet realitzar un exercici d’anàlisi que conduirà finalment a diferents associacions. Així en el seu projecte Articantàrtic, a partir de l’apropiació i reelaboració de documents gràfics i narratius d’exploradors dels pols, Alicia Kopf converteix un relat històric en un relat en primera persona sobre la resistència, l’obsessió i la idea de conquesta.