Cabrita

Paintings #26, 2016 Fingerprints, 2019 Fingerprints, 2019 The Barcelona drawings #5, 2018 The Barcelona drawings #6, 2018 The Barcelona drawings #7, 2018 The Barcelona drawings #8, 2018 The Barcelona drawings #9, 2018 The Barcelona drawings #10, 2018 Self-portrayed in the studio, 2008 Self-portrayed in the studio #1, 2008 Self-portrayed in the studio #2, 2008 Self-portrayed in the studio #3, 2008 Self-portrayed in the studio #4, 2008 Self-portrayed in the studio #5, 2008 Self-portrayed in the studio #6, 2008 Self-portrayed in the studio #7, 2008 Self-portrayed in the studio #8, 2008 Self-portrayed in the studio #9, 2008 Self-portrayed in the studio #10, 2008 Self-portrayed in the studio #11, 2008 Self-portrayed in the studio #12, 2008 Seen in the Studio, 2016 Floresta, 2017 S/T (1), 2020 S/T (2), 2020

Lisboa, 1956

Viu i treballa a Lisboa

 

El complex treball de Cabrita es pot caracteritzar per un discurs filosòfic i poètic idiosincràtic que abasta una gran varietat de mitjans: pintura, fotografia, dibuix i escultures compostes de materials industrials i objectes trobats.

 

El seu treball ha rebut un reconeixement internacional esdevenint crucial per a la comprensió de l’escultura des de mitjan anys vuitanta. Mitjançant l’ús de materials senzills que es sotmeten a processos constructius, Cabrita recicla reminiscències gairebé anònimes de gestos primordials i accions repetides de la vida quotidiana. Centrades en qüestions relacionades amb l’espai i la memòria, les seves obres obtenen un suggeridor poder d’associacions que pot arribar a una dimensió metafòrica, més enllà del visual.

 

La complexa diversitat teòrica i formal del treball de Cabrita parteix d’una reflexió antropològica, contrària al reduccionisme del discurs sociològic. De fet, silencis i reflexions són la base del treball de Cabrita.