Fernando Prats

Verás, 2012 Gran Sur, 2011 Gran Sur, 2011 03:34:17, 2010 03:34:17, 2010 03:34:17, 2010 Acción Chaiten 11. Sismografía de Chile. 2009. Acción Chaiten 11. Sismografía de Chile. 2009. Acción Chaiten 29. Sismografía de Chile, 2009 Mapa de Intuición. Sismografía de Chile, 2009. Acción Chaiten 17. Sismografía de Chile, 2009 Hipocentro, 2008. Plano de la Eclíptica, 2008 Steam, New York Pinturas, 2007 Steam, New York Pinturas, 2007 Affatus 27, 2006 Affatus 27, 2006 Basho: la región salvaje, 2006 Agitación. Geiser del Tatio 46, 2006 Agitación. Geiser del Tatio 46, 2006 Congelación, 2002 Mapa mudo Veinte veinte 1, 2020 Mapa mudo Veinte veinte 2, 2020

Santiago de Xile, 1967

Viu i treballa a Barcelona

 

 

En les seves obres Fernando Prats “pinta” o, més ben dit, recrea la naturalesa; tracta de registrar petjades, de fer visible l’invisible, de donar veu i imatge a allò que ja era aquí però passava desapercebut.

 

Utilitzant sismògrafs, calcs, fotografies, vídeos… registra el batec de diferents realitats sobre suports fumats, des del vol d’aus fins al sortidor salvatge d’un geiser, el carbó profund d’unes mines o les onades poderoses que trenquen contra els penya-segats. D’aquesta manera, Fernando Prats manté una relació poc ortodoxa amb la pintura, tant per l’elecció dels seus instruments, com per la intervenció de l’atzar.

 

El seu treball es formalitza en accions que ell mateix registra, i que mostren els processos creatius intrínsecs a la seva obra. Les pintures de Fernando Prats són objectes-temps, ja que condensen en la seva forma acabada una història, la de la seva creació, els temps de la qual sovint res tenen a veure amb els de l’artista, sinó amb els ritmes naturals.