Perejaume

El motiu, 1994 A 2000 m de pintura sobre el nivell del mar, 1986-8 Intempèrie I, 1993 Intempèrie I, 1993 Perejaume Obres, 2017 Obres, 2015 Motllura, 2003 D'escriure així, 2002 Les lletres i el dibuix 2, 2004 La segona edat de les obres 3, 2002 La segona edat de les obres 5, 2002 Obres completes, 2004 Migdia a Valls, 2009 Suro, 2008 Alzina, 2003 Correcció de Torrents, 2001 Atròfia del dibuix, 2008 El Món com a Sala d’Exposicions, 1997 Muntanyes 1, 2, 3, 2014 Obreda (I), 2010 Cambra, 2000 Surar, 2009 Surar, 2009 Gustave Courbet, 2000 Assaig de mimologia forestal, 2005

Sant Pol de Mar, 1957

Viu i treballa a Sant Pol de Mar

 

 

Perejaume va començar a exposar la seva obra a la fi dels anys setanta i des de llavors l’ha anat desenvolupat de forma paral·lela tant en disciplines visuals com en una extensió literària.

 

El paisatge és un tema recurrent que analitza i explora la seva obra, reprenent i reevaluant la presència que ha tingut bàsicament en la producció literària i pictòrica. A través d’aquesta aproximació, la relació amb el paisatge s’examina des de diversos punts de vista no exempts d’ironia. Punts de vista que prenen forma a través de la pintura, l’escultura, la fotografia, la instal·lació, el vídeo o la mateixa intervenció en l’entorn natural.

 

Per en Perejaume l’home forma part del paisatge, no és aliè a ell, és un agent més en la seva conformació i evolució, com si s’hagués accelerat el temps geològic.